Zawartość endotoksyn w produktach HAFILLER® to mniej niż 0,25EU/g, co jest całkowicie zgodne z europejskimi wymogami. Bezpieczeństwo gwarantują liczne certyfikaty.